Підручники для школи
 
Школа у цифровому світі

Хімія

7 клас.

Відео-курси:

 

      Всеукраїнська школа онлайн

 

      Уроки хімії (Наталія Вовкочуб)  

 

      Підручники 

 

     Тема 1. Початкові хімічні поняття.

                                  Оксана Литвиненко. Аудіокниги. Шкільна програма. 

     Тема 2. Кисень.

     Тема 3. Вода.

     Узагальнення 

8 клас.

Відео-курси:

 

      Всеукраїнська школа онлайн

 

      Уроки хімії (Наталія Вовкочуб)   

 

      Підручники 

 

     Тема 1. Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів.

     Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини.

     Тема 3. Кількість речовини, розрахунки за хімічними формулами.

     Тема 4. Основні класи неорганічних сполук.

      Узагальнення

 

9 клас.

Відео-курси:

 

      Всеукраїнська школа онлайн

 

      Уроки хімії (Наталія Вовкочуб)   

 

      Підручники 

 

     Тема 1. Розчини.

     Тема 2. Хімічні реакції.

     Тема 3. Початкові поняття про органічні сполуки.

     Тема 4. Роль хімії в житті суспільства.

     Узагальнення   

 

Програма «Хімія (стандарт)» затверджено Міністерством освіти і науки України наказ № 1407 від 23.10.2017 р.

Мета навчання хімії на рівні стандарту відповідає меті повної загальної середньої освіти і полягає у забезпеченні загальноосвітньої підготовки з предмета, що передбачає уміння пояснювати хімічні явища, робити обґрунтовані висновки про них, усвідомлювати вплив науки і технологій на зміну матеріального, інтелектуального й культурного середовищ.

Мета навчання хімії на рівні стандарту досягається на основі реалізації завдання хімічної освіти – формування засобами навчального предмета ключових і предметних компетентностей.

Навчання хімії у старшій школі спрямоване на виконання таких освітніх, розвивальних і виховних завдань:

– поглиблювати і розширювати знання про хімічну складову природничо-наукової картини світу: найважливіші хімічні поняття, закони і закономірності, теорії і процеси; сучасну хімічну номенклатуру речовин;

– розвивати уміння самостійно набувати хімічні знання з різних інформаційних джерел та у ході експериментальних досліджень і критично їх осмислювати; застосовувати отримані знання для пояснення властивостей речовин і різноманітних хімічних явищ; безпечно використовувати речовини і матеріали; оцінювати роль хімії у розвитку сучасних технологій та розв’язанні глобальних проблем; творчо розв’язувати практичні завдання хімічного характеру у повсякденному житті, попереджувати явища, що завдають шкоди здоров'ю людини і довкіллю;

– виховувати переконаність у позитивній ролі хімії як науки у забезпеченні прогресу суспільства, усвідомлення необхідності хімічно грамотного ставлення до власного здоров'я і довкілля.

10 клас.

       Всеукраїнська школа онлайн

 

      Уроки хімії (Олена Трубчаніна Зрозуміти ХІМІЮ)   

 

      Підручники 

 

     Повторення початкових понять про органічні речовини.

     Тема 1. Теорія будови органічних сполук.

     Тема 2. Вуглеводні.

     Тема 3. Оксигеновмісні органічні сполуки.

     Тема 4. Нітрогеновмісні органічні сполуки.

     Тема 5. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі.

     Тема 6. Багатоманітність та зв’язки між класами органічних речовин.

11 клас. 

       Всеукраїнська школа онлайн 

 

      Уроки хімії (Олена Трубчаніна Зрозуміти ХІМІЮ  

 

      Підручники 

 

 

 

 

 

 

Відео-курси:

ВШО https://www.youtube.com/c/MONUKRAINE/search?query=11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.%20%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F

Олена Трубчаніна Зрозуміти ХІМІЮ  https://www.youtube.com/watch?v=1mHKk8m_pFY&list=PL-1xqJg1mqIJGiXHNFWJ9U_JDtr37iLy4

Одеська ЗОШ № 31 https://www.youtube.com/watch?v=XRDTYygQmZA&list=PL2UFuTmF0Fv0-Cw0hO8F8L9Syb7FXCYXl

Підручники: https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/20-khmya-11-klas/

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів.

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини.

Тема 3. Хімічні реакції.

Тема 4. Неорганічні речовини і їхні властивості.

Тема 5. Хімія і прогрес людства.

Узагальнення

Відкриті уроки Телеканал Київ: https://www.youtube.com/user/kievchannel/search?query=%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F

Відео-уроки проєкту Учитель+ https://www.youtube.com/channel/UCbVDcNm5MSZu29MtGw4U2xA/search?query=%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F

Be Smart / Будь розумним https://www.youtube.com/channel/UCEsEl4E6p25oYvUEhMusFmA/search?query=%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F

Хімія: завдання за темами https://zno.osvita.ua/chemistry/tema.html