Підручники для школи
 
Школа у цифровому світі

Фізика

7 клас

(70 годин, 2 години на тиждень, 4 години — резервні)

 

Розділ 1. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ

 

Розділ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ

 

Розділ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА

     Розв'язування задач про силу Архімеда, Бройченко А. Г., вчитель інформатики , фізики і астрономії. ОЗО "Випаснянський ЗЗСО",

                                                             Мологівської громади, Білгород-Дністровського району.

 

     Розв'язування задач про тиск і силу тиску, Бройченко А. Г., вчитель інформатики , фізики і астрономії. ОЗО "Випаснянський ЗЗСО",

                                                             Мологівської громади, Білгород-Дністровського району.

 

     Розв'язування задач про силу тяжіння, силу пружності і вагу тіла Бройченко А. Г., вчитель інформатики , фізики і астрономії.

                                                             ОЗО "Випаснянський ЗЗСО",  Мологівської громади, Білгород-Дністровського району.

 

     Тема уроку «Гідростатичний тиск», Корчинська О. Г., вчитель фізики Маяківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Біляївської ОТГ

 

     Тема уроку «Тиск рідин і газів», Корчинська О. Г., вчитель фізики Маяківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Біляївської ОТГ

 

     Тема уроку «Тиск твердих тіл», Даньо Л. П., вчитель фізики ОНВК «Морський ліцей-ЗОШ І-ІІІ ступенів № 24»

 

     Тема уроку «Механічні явища природи". Тиск», Даньо Л. П., вчитель фізики ОНВК «Морський ліцей-ЗОШ І-ІІІ ступенів № 24»

 

Розділ 4. МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ

     Розв'язування задач про ККД важелів, Бройченко А. Г., вчитель інформатики , фізики і астрономії. ОЗО "Випаснянський ЗЗСО",

                                                             Мологівської громади, Білгород-Дністровського району.  

 

     Розв'язування задач про важелі і блоки, Бройченко А. Г., вчитель інформатики , фізики і астрономії. ОЗО "Випаснянський ЗЗСО",

                                                             Мологівської громади, Білгород-Дністровського району.

     

     Розв'язування задач про закон збереження енергії, Бройченко А. Г., вчитель інформатики , фізики і астрономії.

                                                              ОЗО "Випаснянський ЗЗСО",  Мологівської громади, Білгород-Дністровського району.  

 

     Розв'язування задач про кінетичну і потенціальну енергії тіла, Бройченко А. Г., вчитель інформатики , фізики і астрономії.

                                                              ОЗО "Випаснянський ЗЗСО",  Мологівської громади, Білгород-Дністровського району.  

 

     Розв'язування задач про механічну роботу і потужність, Бройченко А. Г., вчитель інформатики , фізики і астрономії.

                                                              ОЗО "Випаснянський ЗЗСО", Мологівської громади, Білгород-Дністровського району.  

 

 

8 клас

(70 годин, 2 години на тиждень, 4 години — резервних)

Розділ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

     Розв'язування задач про питому теплоємність тіла, Бройченко А. Г., вчитель інформатики , фізики і астрономії.

                                                       ОЗО "Випаснянський ЗЗСО",  Мологівської громади, Білгород-Дністровського району.

     Розв'язування задач про тепловий баланс , Бройченко А. Г., вчитель інформатики , фізики і астрономії.

                                                       ОЗО "Випаснянський ЗЗСО",  Мологівської громади, Білгород-Дністровського району.

 

Розділ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

     Розв'язування задач про силу струму і напругу, Бройченко А. Г., вчитель інформатики , фізики і астрономії.

                                                       ОЗО "Випаснянський ЗЗСО",  Мологівської громади, Білгород-Дністровського району.

 

     Розв'язування задач про електроліз і закон Фарадея, Бройченко А. Г., вчитель інформатики , фізики і астрономії.

                                                       ОЗО "Випаснянський ЗЗСО",  Мологівської громади, Білгород-Дністровського району.

     Розв'язування задач про закон Джоуля-Ленца, Бройченко А. Г., вчитель інформатики , фізики і астрономії.

                                                       ОЗО "Випаснянський ЗЗСО",  Мологівської громади, Білгород-Дністровського району.

     Розв'язування задач про роботу і потужність електричного струму, Бройченко А. Г., вчитель інформатики , фізики і астрономії.

                                                       ОЗО "Випаснянський ЗЗСО",  Мологівської громади, Білгород-Дністровського району.

     Розв'язування задач про паралельне і змішане з'єднання провідників, Бройченко А. Г., вчитель інформатики , фізики і астрономії.

                                                       ОЗО "Випаснянський ЗЗСО",  Мологівської громади, Білгород-Дністровського району.

     Розв'язування задач про послідовне з'єднання провідників, Бройченко А. Г., вчитель інформатики , фізики і астрономії.

                                                       ОЗО "Випаснянський ЗЗСО",  Мологівської громади, Білгород-Дністровського району.  

    Розв'язування задач про закон Ома і питомий опір, Бройченко А. Г., вчитель інформатики , фізики і астрономії.

                                                       ОЗО "Випаснянський ЗЗСО",  Мологівської громади, Білгород-Дністровського району.

    Розв'язування задач на тему "Закон Кулона", Бройченко А. Г., вчитель інформатики , фізики і астрономії.

                                                       ОЗО "Випаснянський ЗЗСО",  Мологівської громади, Білгород-Дністровського району. 

    Тема уроку «Змішане з’єднання провідників», Даньо Л. П., вчитель фізики ОНВК «Морський ліцей-ЗОШ І-ІІІ ступенів № 24»

    

    Тема уроку «Паралельне з’єднання провідників», Даньо Л. П., вчитель фізики ОНВК «Морський ліцей-ЗОШ І-ІІІ ступенів № 24»

 

    Тема уроку «Послідовне з’єднання провідників», Даньо Л. П., вчитель фізики ОНВК «Морський ліцей-ЗОШ І-ІІІ ступенів № 24»

    

    Тема уроку «Електричний струм, характеристики струму», Даньо Л. П., вчитель фізики ОНВК «Морський ліцей-ЗОШ І-ІІІ ступенів

                                                                                           № 24»

 

 

9 клас

(105/87 годин, 3/2,5 години на тиждень, 4 години — резервні)

Розділ 1. МАГНІТНІ ЯВИЩА

     Розв'язування задач про магнітне поле провідника зі струмом , Бройченко А. Г., вчитель інформатики , фізики і астрономії.

                                                       ОЗО "Випаснянський ЗЗСО",  Мологівської громади, Білгород-Дністровського району. 

     Розв'язування задач про силу Ампера, Бройченко А. Г., вчитель інформатики , фізики і астрономії.

                                                       ОЗО "Випаснянський ЗЗСО",  Мологівської громади, Білгород-Дністровського району.

 

Розділ 2. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

 

Розділ 3. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

 

Розділ 4. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

 

Розділ 5. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

 

 

Програма рівня «стандарт» 10 клас (3 години на тиждень; всього 105 годин)

Програма рівня «профільний» 10 клас (6 годин на тиждень; всього 210 годин)

Розділ 1. Механіка

 Розв'язування задач про маятники, Бройченко А. Г., вчитель інформатики , фізики і астрономії.

                                                       ОЗО "Випаснянський ЗЗСО",  Мологівської громади, Білгород-Дністровського району.

 Розв'язування задач про закон збереження імпульсу, Бройченко А. Г., вчитель інформатики , фізики і астрономії.

                                                       ОЗО "Випаснянський ЗЗСО",  Мологівської громади, Білгород-Дністровського району. 

 Розв'язування задач про умови рівноваги тіл, Бройченко А. Г., вчитель інформатики , фізики і астрономії.

                                                       ОЗО "Випаснянський ЗЗСО",  Мологівської громади, Білгород-Дністровського району. 

 Розв'язування задач про силу всесвітнього тяжіння, Бройченко А. Г., вчитель інформатики , фізики і астрономії.

                                                       ОЗО "Випаснянський ЗЗСО",  Мологівської громади, Білгород-Дністровського району. 

 Розв'язування задач про силу тертя , Бройченко А. Г., вчитель інформатики , фізики і астрономії.

                                                       ОЗО "Випаснянський ЗЗСО",  Мологівської громади, Білгород-Дністровського району.

 Розв'язування задач про закони Ньютона (частина 2) , Бройченко А. Г., вчитель інформатики , фізики і астрономії.

                                                       ОЗО "Випаснянський ЗЗСО",  Мологівської громади, Білгород-Дністровського району. 

 Розв'язування задач про закони Ньютона (частина 1), Бройченко А. Г., вчитель інформатики , фізики і астрономії.

                                                       ОЗО "Випаснянський ЗЗСО",  Мологівської громади, Білгород-Дністровського району. 

 Розв'язування задач про рівноприскорений прямолінійний рух, Бройченко А. Г., вчитель інформатики , фізики і астрономії.

                                                       ОЗО "Випаснянський ЗЗСО",  Мологівської громади, Білгород-Дністровського району. 

 

Розділ 2. Елементи спеціальної теорії відносності

Розв'язування задач про теорію відносності , Бройченко А. Г., вчитель інформатики , фізики і астрономії.

                                                       ОЗО "Випаснянський ЗЗСО",  Мологівської громади, Білгород-Дністровського району.

 

 

Розділ 3. Молекулярна фізика та термодинаміка

 Розв'язування задач про основи МКТ , Бройченко А. Г., вчитель інформатики , фізики і астрономії.

                                                       ОЗО "Випаснянський ЗЗСО",  Мологівської громади, Білгород-Дністровського району.

 Розв'язування задач про основне рівняння МКТ, Бройченко А. Г., вчитель інформатики , фізики і астрономії.

                                                       ОЗО "Випаснянський ЗЗСО",  Мологівської громади, Білгород-Дністровського району.   

 Розв'язування задач про ізопроцеси (графічні задачі), Бройченко А. Г., вчитель інформатики , фізики і астрономії.

                                                       ОЗО "Випаснянський ЗЗСО",  Мологівської громади, Білгород-Дністровського району.    

 Розв'язування задач про ізопроцеси (кількісні задачі) , Бройченко А. Г., вчитель інформатики , фізики і астрономії.

                                                       ОЗО "Випаснянський ЗЗСО",  Мологівської громади, Білгород-Дністровського району. 

Розділ 4. Електричне поле

 

 

11 клас (3 години на тиждень; всього 105 годин)

Розділ 1. Електродинаміка

 Розв'язування графічних задач про правило Ленца , Бройченко А. Г., вчитель інформатики , фізики і астрономії.

                                                       ОЗО "Випаснянський ЗЗСО",  Мологівської громади, Білгород-Дністровського району.  

 Розв'язування задач про електромагнітну індукцію , Бройченко А. Г., вчитель інформатики , фізики і астрономії.

                                                       ОЗО "Випаснянський ЗЗСО",  Мологівської громади, Білгород-Дністровського району.  

 Розв'язування задач про силу Лоренца (частина 2) , Бройченко А. Г., вчитель інформатики , фізики і астрономії.

                                                       ОЗО "Випаснянський ЗЗСО",  Мологівської громади, Білгород-Дністровського району.    

 Розв'язування графічних задач про силу Лоренца, Бройченко А. Г., вчитель інформатики , фізики і астрономії.

                                                       ОЗО "Випаснянський ЗЗСО",  Мологівської громади, Білгород-Дністровського району.    

 

 

Розділ 2. Електромагнітні коливання та хвилі

  Розв'язування задач про трансформатор, Бройченко А. Г., вчитель інформатики , фізики і астрономії.

                                                       ОЗО "Випаснянський ЗЗСО",  Мологівської громади, Білгород-Дністровського району.  

  Розв'язування задач про ємнісний і індуктивний опори , Бройченко А. Г., вчитель інформатики , фізики і астрономії.

                                                       ОЗО "Випаснянський ЗЗСО",  Мологівської громади, Білгород-Дністровського району.

  Розв'язування задач про коливання тіла , Бройченко А. Г., вчитель інформатики , фізики і астрономії.

                                                       ОЗО "Випаснянський ЗЗСО",  Мологівської громади, Білгород-Дністровського району.

 

Розділ 3. Оптика

 Розв'язування задач про заломлення світла, Бройченко А. Г., вчитель інформатики , фізики і астрономії.

                                                       ОЗО "Випаснянський ЗЗСО",  Мологівської громади, Білгород-Дністровського району. 

Розділ 4. Атомна та ядерна фізика